اسم و نامی کوچک دارم حسین محمودی جان گرفتم از خدای خویش در 1369/1/24. نفسی می کشم در این سرزمین آریایی و مهد تمدن. دانشجوی کامپیوترم و جویای علم و جوان. در شهری پاک و مقدس زندگی می کنم مشهد. اما بزرگ شده اصفهان هستم و خسیس. نوشتن رو دوست ندارم اما با هاش آرام می شوم. انگیزه ای ندارم برای نوشتن اما ... علاقه شدیدی به کامپیوتر دارم و وب گردی فیلم زیاد می بینم و تازگی ها هم سریال. این هم خلاصه ای بود از شرح حال این جوان دنیا ندیده که امیدوارم خدا بخواد و دنیا رو ببینیم.


دسته ها :
دوشنبه دوم 6 1388
X