سرمو بالا بردم

به آسمون نگاه کردم .... آبی بود ... شاید هم لاجوردی

کاش نیلز بودم حداقل میتونستم با اردکا توی این آسمون پرواز کنم

 

به ابرای توی آسمون نگاه کردم

سفید سفید....

دوست داشتم جای خرسای مهربانی بودم و از یه ابر به ابر دیگه میپریدم یا یه پلی از رنگین کمان میساختم و ازش سر می خوردم

 

حیییییییییییییییییییییییییییییف

هنوز همون آدمی ام که توی این کره ی خاکی زندگی می کنه

شنبه دوم 11 1389
X